Coachingcoaching - 03

Coaching er et godt redskab og et godt rum at træde ind i, når man har et konkret ønske om en ændring af en konkret tilstand.

Det kan fx handle om at blive klar til at søge nyt job, at mestre sin første lederstilling, at finde en kæreste, at videreudvikle sig inden for din idrætsgren eller at øge din livsglæde og trivsel.

Coaching bevæger sig ikke så meget i dybden som fx terapi gør, men forsøger at skabe forandringerne med de tilstedeværende ressourcer og potentialer.

I coaching-rummet stiller jeg mig til rådighed som den katalysator, der giver dig mulighed for at danne dig et overblik, behandle dilemmaer, prioritere, beslutte og forberede konstruktiv handling.

I coaching-rummet får du den fornødne tid og støtte til, at du finder dine egne løsninger på dine udfordringer, og at du herigennem ender med at udvikle dine ressourcer og potentialer til gavn for din bevægelse mod dine mål og ønsker.

Coaching