Depression

Alle har et lille bitte kim i sig til at udvikle depression. Men desværre har nogle mennesker øgede biologiske og psykologiske dispositioner for at udvikle depression. Depression vokser ud af afmagt, opgivenhed, negative tanker om sig selv, om sit liv og om sine handlemuligheder.

Depressive tanker kan vækkes af særligt belastende livsomstændigheder, fx afskedigelse, langvarende stress, dødsfald, og af generelle vanskeligheder med at håndtere livet i forhold til håb, drømme og forventninger.

Når man er landet i den nedadgående depressive spiral bliver det at komme gennem døgnets timer en uoverskuelig opgave. Livet kommer til at handle om at overleve – i stedet for at leve.

Depressive tanker kan og skal bekæmpes – for at genvinde livet og livskvaliteten. Med de rette metoder og med den rette terapeutiske støtte er det muligt at få så meget styr på sine depressive tendenser, at den begyndende nedadgående spiral kan tages i opløbet, eller at depressionens varighed og dybde kan reduceres.

Depressive symptomer:

  • mangel på initiativ
  • nedtrykthed
  • selvbebrejdelser
  • bekymringer
  • sørgmodighed
  • forskellige grader af uro og angst
  • grådlabilitet
  • selvmordstanker
  • søvnforstyrrelser
  • appetitløshed

Depression