Sorg

At miste et familiemedlem, en ægtefælle, en kæreste, et barn, en god ven eller fx sit arbejde er et stort tab og et stort afsavn, som ofte er meget belastende. Især hvis tabet kommer uventet, i utide eller på en særlig voldsom måde.

Sorgbearbejdning fordrer, at man bevæger sig gennem nogle faser. Hvis dette lykkes, forsvinder de sjælelige sår ikke, men de heles, og bliver en del af de livserfaringer, man har med sig. Hvis sorgbearbejdningen forløber tilfredsstillende kommer man oftest hel og stærkere gennem tabet.

For nogle er det vanskeligt at komme gennem sorgbearbejdningsfaserne uden professionel bistand. Det kan skyldes tabets omfang eller betydning. Det kan skyldes omgivelsernes manglende evne til at bistå processen. Og det kan skyldes, at tidligere adskillelser og tab går ind og påvirker processen.
Med tabet opstår der ofte mange voldsomme følelser. Bl.a. følelser af afmagt, skyld, skam, vrede og angst. Det kan være befordrende for sorgbearbejdningen at have et trygt, neutralt og tillidsfuldt terapeutisk rum at forholde sig til dette virvar af belastende følelser.

Sorg