Psykolog på Amager

Tina Espander – Autoriseret psykolog på Amager
Specialist i psykotraumatologi og klinisk psykologi

Erfaren psykolog indenfor Stress- og traumebehandling, SE-terapi, NARM-terapi, parterapi, Positiv psykologi, Systemisk og Narrativ psykologi, Coaching, EMDR og TFT (Tankefeltterapi).
Jeg tilbyder bl.a. psykologhjælp til stress, angst, depression, choktraumer (fx trafikuheld, livstruende sygdom, pludselig død og andre voldsomme hændelser), relationstraumer, lavt selvværd, generel mistrivsel og parforholdsproblemer til individuelle og par.

Mange mennesker har slået sig til tåls med at mistrives i deres arbejde, relationer, parforhold og familie. Men det er der ingen grund til. Terapi sætter mennesker fri af følelsesmæssige bånd og dynamikker, hvilket giver langt bedre mulighed for at leve fuldt ud og udfolde sit sande potentiale i livet her og nu. Her er især SE-terapi og NARM-terapi gode hjælpere.

Som terapeut er jeg både direkte og omsorgsfuld, når jeg kommer med konkrete anvisninger på, hvordan små ændringer i hverdagen kan reducere stress og mistrivsel.
Samtidig er jeg i stand til hurtigt at spotte de dybereliggende dynamikker, som begrænser den enkelte i at leve sit liv på en sund måde. Det kræver et mere dybdegående og længerevarende terapeutisk forløb at ændre sådanne sejlivede dynamikker, men det er muligt!

Hvis du synes, du har det med at lande i de samme usunde parforhold, relationer, arbejdsforhold og har vanskeligt ved at passe ordentligt på dig selv, er der hjælp at hente.

Jeg er psykolog på Amager, min klinik ligger 50 m. fra Øresund Metrostation – lige ved Amager Strand. 

Foredrag og klummer:
Tina Espander afholder også foredrag, hvor hun sætter psykologiske og menneskelige perspektiver på samfund, fællesskaber og menneskelig trivsel. Se mere på:  www.tinaespander.dk eller følg med på Facebook
NYT:
Sygeforsikringen “danmark” forhøjer pr. 1. januar 2017 tilskuddet til psykologsamtaler fra 200 til 300 kr. pr. gang. Se mere her.

Psykolog på Amager

Psykolog på Amager