Ledercoaching

Bøgen springer udAt være leder er i dag en spændende, udfordrende og kompleks opgave, som uundgåeligt involverer lederen som menneske; med den personlighed og de styrker og begrænsninger, der hører til der.

Ledelse er en balancering af at skulle nå bestemte mål med de tilstedeværende menneskelige, tidsmæssige og økonomiske ressourcer og vilkår. At finde den rette balance, så ledergerningens udførsel og prioriteringer kommer både lederen selv, medarbejderne og organisationen til gode, kan nogle gange opleves som at skulle mikse en cocktail, der kan blive sprængfarlig i stedet for let berusende, hvis der kommer én forkert dråbe i.

I coaching-rummet stiller jeg mig til rådighed som den katalysator, der giver dig mulighed for at danne dig et overblik, behandle dilemmaer, prioritere, beslutte og forberede konstruktiv handling.

I coaching-rummet får du den fornødne tid og støtte til, at du finder dine egne løsninger på dine udfordringer, og at du herigennem ender med at udvikle dine ressourcer og potentialer i forhold til ledergerningen.

Omfanget af ledercoaching er forskelligt alt efter behov og ønsker. Ofte startes der op med månedlige samtaler. Af og til afsluttes coachingen, når den aktuelle udfordring, som udløste henvendelsen, er overstået. I andre tilfælde udvikler samarbejdet sig til løbende coachingsamtaler, oftest 3 – 6 samtaler over et år.

Jeg tilbyder også online coaching, både for ledere, projektledere og medarbejdere. Se mere her.

Se artikel fra www.lederweb.dk. hvor Tina udtaler sig.