Kommunikation

Se mere om:
Den motiverende samtale
Anerkendende kommunikation
 Feedback 
Kommunikation som et redskab i den professionelles opgaveløsning
Kommentarer til et kommunikationsforløb

kommun2Klar, tydelig og respektfuld kommunikation er en afgørende byggesten i konstruktive og energigivende relationer, og dermed også i arbejdslivets mangfoldige samarbejdsforhold. Mangelfuld eller fordrejet kommunikation er grundlaget for det modsatte: usikkerhed, uløste problemer, mistillid og generel mistrivsel i arbejdslivet.

Men hvordan får man formidlet sit budskab, så det fremstår klart og tydeligt, uden at modtageren opfatter det forkert, som et angreb, en trussel eller en nedgørelse? Der er masser af “fælder” i kommunikationen – både hos afsenderen og hos modtageren, men en øget bevidsthed om, hvad der er i spil i vores kommunikation gør det lettere at træde uden om de værste fælder og dermed udvikle en mere konstruktiv og hensigtsmæssig kommunikation.

Undervisning og træning i kommunikation:

  • giver deltagerne viden om og forståelse for, hvad der går i “spil” i kommunikation.
  • øger den enkelte deltagers bevidsthed om sine egne kommunikative præferencer og automatiske reaktioner.
  • giver deltagerne en forståelse af deres eget ansvar for en konstruktiv kommunikation.
  • giver deltagerne en forståelse af, hvorfor vi ikke opfatter det samme, ved de samme ord og begreber.
  • giver deltagerne redskaber til at kunne udtrykke sine intentioner mere tydeligt og hensigtsmæssigt.

Mine kommunikationsforløb er varieret bygget op om inddragelse af deltagernes erfaringer og succesfulde historier, korte teoretiske indlæg og træning i kommunikative elementer. Det konkrete emne og undervisning tager altid udgangspunkt i det aktuelle behov.