Feedback

En af de vigtigste måder at udvikle sin følelsesmæssige intelligens på er at få feedback. At få feedback er en gave og en nødvendighed. Feedback er en metode til at blive opmærksom på sine stærke og svagere sider, og på hvornår man lykkes særlig godt, og hvornår man lykkes mindre godt – ud fra hvordan andre ser på én.

I nogle samarbejdskulturer er det indbygget, at man giver hinanden tilbagemeldinger på, hvordan arbejdet er udført, hvordan man samarbejder, og hvilke udviklingsmuligheder man har.

At udvikle en feedbackkultur, hvor man kan modtage kollegial feedback i hverdagen kræver, at man er åben over for de muligheder der er for at få dette med- og modspil. Mennesker, der formår at være åbne overfor og begå sig i en feedbackkultur vil til stadighed være i bevægelse og i udvikling, og de vil undgå at blive fastlåste personer, der ikke er interesserede i at tingene ændrer sig.

Et af de krav der er på arbejdsmarkedet er netop at kunne følge med og tage imod de ændringer, der ustandselig opstår i arbejdet. Og det er med til, at man bliver opfattet som en interesseret og udviklingsduelig arbejdskraft. Yderligere giver det også en større personlig tilfredshed. Man slipper for angsten for det nye og for at skulle forsvare sig mod ændringer og kollegers misbilligelse, når man ikke kan følge med længere.

Et eksempel på et program:

 • Velkomst og præsentation af underviser og program
 • Hvad er feedback?
  Fordele og hindringer ved feedback
 • Hvordan give og modtage positiv konstruktiv feedback?
 • Hvad indeholder vi hver især – af stærke og svagere sider
 • Forudsætninger for en konstruktiv feedback
 • Hvordan give og modtage negativ konstruktiv feedback?
 • Hvad er med til at fremme / hæmme en feedback kultur?
 • Hvilke aftaler skal vi indgå for at få inkluderet en feedback kultur?
 • Afsluttende øvelse og evaluering.

Tina E. formår på levende vis og med autenticitet at formidle “varen” og med fin fornemmelse for kursusdeltagernes ståsted.

Allan Thomsen, skoleleder