EMDR terapi

EMDR er en forkortelse af “Eye Movement Desensitization and Reprocessing”.

Det er en terapi, som hjælper til at mindske det ubehag, som kan forstyrre dig i dagligdagen, hvis du har ubehagelige oplevelser, der følger med fra fortiden. EMDR har til opgave at aktivere og bearbejde den måde, traumer påvirker os på i dag. Sagt med andre ord: EMDR hjælper dig til, at fortid forbliver fortid, og nutid bliver nutid.

Almindeligvis drejer disse tidligere oplevelser sig om traumer af forskellig slags f.eks. overfald, overgreb, ulykker eller naturkatastrofer. Selv om traumet fandt sted for uger eller endda for mange år siden, kan du stadig være plaget af oplevelser i dagligdagen i form af såkaldte posttraumatiske symptomer (PTSD) i forskelige grader. Det vil sige, du vil kunne opleve invaderende erindringer, overvældende følelser, mareridt, angst, følelsesmæssig aflukkethed, lav selvværdsfølelse eller andre følelsesmæssige eller kropslige besværligheder, som gør livet svært at leve.

Indtil videre er det ikke videnskabeligt bevist, hvorfor EMDR-metoden virker. Til gengæld er der pålidelige undersøgelser, der viser at metoden virker, og at virkningen er holdbar. Bl.a. har WHO anerkendt EMDR som en effektiv terapi til behandling af PTSD.

EMDR terapi kan hjælpe til at mindske forstyrrelsen ved erindringsbillederne og følelserne, som er knyttet til selve traumet. Det kan hjælpe dig til at kunne tænke anderledes om dig selv i dit forhold til traumet.

En EMDR behandling kræver, at man forbereder selve traumebehandlingen ved, at man finder det værste øjeblik i hændelsesforløbet. Efter at forberedelserne er lavet, begynder selve bearbejdningsfasen i behandlingen. Det foregår ved, at du kropsligt stimuleres dobbeltsidigt, fx via lyd i ørene, en buzzer i hænderne, tappen på hænder eller lår, samtidig med, at du tuner ind på traumet.

Almindeligvis kommer du til at opleve forandringer af billederne, følelserne og forestillingerne og/eller kropsfornemmelserne under processen.

I almindelighed er det svært at forudsige, hvor lang tid en EMDR-behandling kommer til at tage. Du kan komme til at opleve en vis lettelse i dine symptomer efter blot 1-4 gange. Alternativt kommer EMDR til at være en terapi, som vi anvender on and of som en del af et længere terapiforløb.

Stress

Se mere om EMDR her.