Mobning og destruktiv ledelse

Viden – forebyggelse – behandling

 • Jeg holder foredrag om emnet (beskrivelse af fænomenet, konsekvenser for organisation og medarbejdere, forebyggelse og håndtering) for medarbejdere, ledere og fagforeningsfolk.
 • Jeg rådgiver om udarbejdelse af samværspolitikker og fastsættelse af beredskab i så fald at mobning / destruktiv ledelse viser sig.
 • Jeg tilbyder lederudvikling / ledercoaching
 • Jeg laver procesforløb for arbejdsgrupper, hvor opgaven er at udrydde den mobbende adfærd og erstatte den med en mere konstruktiv samværsform. Se fx Anerkendende kommunikation og Teamudvikling.
 • Jeg rådgiver fagforeninger og andre organisationer, der ønsker at varetage den udsatte medarbejders tarv.
 • Jeg tilbyder samtaleterapi til og støtte til rehabilitering af de udsatte medarbejdere.

Hvad er mobning?
Mobning er den chikanerende og nedbrydende adfærd som en eller flere medarbejdere udsætter en kollega for. Når en leder udsætter en medarbejder for samme type nedbrydende adfærd kalder jeg det chikane / destruktiv ledelse.

Forskningen vurderer omfanget af mobning og chikane til at omfatte mellem 2 % og 10 % af den danske arbejdsstyrke. Det betyder, at der i Danmark er mellem 50.000 og 225.000 arbejdstagere, der p.t. føler sig udsat for mobning, krænkelser og ydmygelser i deres arbejdsliv. Af dem er mellem 25.000 og 160.000 udsat for uhensigtsmæssig adfærd fra deres overordnede.

Voksenmobberens metoder er ganske sofistikerede og dermed svært håndgribelige. Det gør det særligt vanskeligt for den udsatte at reagere på overgrebene. Af samme grund er det særdeles psykisk nedbrydende at blive udsat for mobning og chikane som voksen, fx på sin arbejdsplads.

Alle forskere inden for mobning og chikane er enige om, at mobning er alvorligt sygdomsfremkaldende for den udsatte. De beretter om både psykosomatiske, psykiske (såvel følelsesmæssigt som kognitivt) og adfærdsmæssige konsekvenser.

Mobning kan i værste fald resultere i, at den udsatte mister sit arbejde, sin arbejdsevne, netværk, familie, status og sit gode helbred. Der er så absolut god grund til at virksomhederne iværksætter tiltag, som 1) forebygger at mobning opstår og 2) sikrer hensigtsmæssig handling, når det viser sig, at en medarbejder er blevet udsat for mobning. For det sker!

Destruktiv ledelse
Desværre oplever vi, at lederes adfærd og ledelsesstil viser sig at være nedbrydende for de medarbejde de er sat til at lede, støtte og motivere.

Hvad uhensigtsmæssig lederadfærd?
Ud fra en gennemgang af en lang række studier om destruktiv ledelse har Einarsen et.al. (2000) sammenfattet, hvad der karakteriserer uhensigtsmæssig lederadfærd:

 • De lytter (næsten) ikke til deres medarbejdere
 • De tager (næsten) ingen hensyn til medarbejdernes følelser og synspunkter
 • De modarbejder deres medarbejdere på et personligt plan
 • De benytter sig af løgn og fordrejninger af sandheden
 • De er overdrevent kritiske og nedvurderende over for andres indsats
 • De har aggressive og impulsive tendenser
 • De overvåger og detaljestyrer medarbejdernes arbejde
 • De tvinger deres egen vilje igennem, bl.a. qua deres ledelsesposition

Mobning