Fusion & sammenlægning

Det danske arbejdsliv er aktuelt præget af ønsker om optimering af viden, specialer, opgaveløsning, effektivisering og bedre udnyttelse af de økonomiske ressourcer – og et meget anvendt middel er større organisatoriske enheder. Derfor er rigtig mange mennesker påvirket af dette, lige fra den medarbejder, hvis arbejdsenhed skal slås sammen med en anden tilsvarende arbejdsenhed, til den medarbejder, hvis virksomhed bliver opkøbt af en nordisk eller international organisation.

En fusionsproces rummer ofte meget uvished for de involverede medarbejdere. De ved hvad de har, men ofte er det vanskeligt at skabe detaljerede billeder af, hvad de træder ind i. Jo mere uvis betydningen af fusionen er for den enkelte, jo mere belastet vil denne blive i overgangsperioden.

For megen uvished kan øge risikoen for, at den enkelte begynder at fokusere på, hvad der er at miste ved at træde ind i fusionen, fx:

 • Tab af rettigheder
 • Tab af personlige goder, som er oparbejdet gennem lang tid i det eksisterende system og sammen med tidligere og aktuelle ledere
 • Tab af sikkerhed, fx i ansættelsesvilkår
 • Tab af formel / uformel position
 • Tak af status
 • Tab af overensstemmelse mellem organisationens og ens egne værdier
 • Tab af vaner og rutiner
 • Tab af kolleger / sociale netværk
 • Tab af tryghed ved kendskab til eksisterende normer, værdier og arbejdskultur
 • Tab af kontrol
 • Tab af vished og sikkerhed om egen formåen i forhold til arbejdsopgaverne
 • Tab af mening

 

Jeg kan bl.a. forestå:

 • Rådgivning i forhold til de menneskelige processer, der går i spil i fusions- og sammenlægningssituationer
 • Rådgivning om, hvordan fusionsprocessen kan håndteres, så de berørte medarbejdere forandringsfrustreres mindst muligt.
 • Coaching til de ledere, der har en særlig funktion i forhold til fusionens forløb og fastholdelse af fusionens intentioner og formål.
 • Proceskonsultation

Når du vil bygge et skib
Skal du ikke kalde folk sammen
for at samle tømmer
Du skal ikke uddele opgaver
eller delegere arbejdet
Du skal vække deres længsel
efter det store åbne hav.

(Antoine de Saint-Exépury)