Somatic Experiencing terapi – SE terapi

SE metoden er udviklet af Peter Levine, Ph.D – bl.a. forfatter til bøgerne “Helbredelse af traumer” og “Den tavse stemme”. SE terapi
SE terapi er en behandlingsmetode, der har fokus på, at vores kropslige erfaringer og erindringer skal inddrages i behandlingen.

Det er ikke selve begivenheden, der udløser et traume; men kroppens reaktion på hændelsen. Traumatiske og fastlåste begivenheder bliver nænsomt forløst gennem opmærksomhed på kroppen og dens ressourcer. Via behandlingen reaktiveres kroppens selvhelende potentiale, og det bliver muligt at slippe det aftryk, som den voldsomme hændelse satte i os.

Når vi er udsat for en trussel reagere vi instinktiv med kamp eller flugt. Hvis ingen af delene er muligt, reager vi med fastfrysning. Fastfrysning er den reaktion, der sætter sig i nervesystemet og fører til en høj aktivering. Hvis den ikke bliver forløst, kan det føre til symptomer og muligvis syndromer (migræne, fibromyalgi, kronisk træthed m.v.)

Bliver chok og traumer ”fastfrosset” i organismen, kan det få os til at reagere som om faren stadig er til stede. Vi oplever os måske konstant på vagt eller føler os hjælpeløse og overvældede. Det påvirker vores udfoldelse og livsglæde.

Somatic Experiencing – SE terapi

Med SE terapi er det muligt at frigøre de instinktive reaktioner, der er fastfrosset i kroppen.

Jeg guider en sanseproces, som nænsomt støtter dit nervesystems naturlige evne til at flytte sig fra stress til balance. Det sker ved inddragelse af ressourcer som modvægt til traumatisering. Ressourcer giver mulighed for etablering af en proces der med terapeutisk støtte sætter din krops selvhelende potentiale fri og fører dermed fra fastlåsthed til bevægelse, hvorved symptomerne kan mindskes og du oplever at kunne magte flere opgaver.

Stress og angst bliver ofte mindre, funktionsniveauet forbedret, psykisk og fysisk velbefinden stiger, smerter kan blive formindsket, sanserne og tankevirksomhed skærpes, søvnkvaliteten kan bedres og betydning og meningen i livet kan ændres.

Jeg er uddannet SE-terapeut og tilbyder SE terapi i på Amager, 50 m. fra Øresund Metrostation.

SE terapi er særdeles velegnet til chok-traumer som fx. færdselsuheld, overfald, faldulykker, seksuelle overfald, angreb (fx af dyr eller mennesker), røverier, indbrud mm. Hvis der også er relationelle traumer (se eksempler på  dette her), indblandet skal behandlingen kombineres med NARM-terapi.

Se mere på: SE Foreningen i Danmark

SE terapi