Stress

WHO har vurderet, at 50 % af alle dødsfald allerede om 10 år vil skyldes stress. Stress er et alvorligt voksende fænomen, og det er nødvendigt at tage sine forholdsregler, hvis ikke WHO’s profeti skal blive til virkelighed.

Flere undersøgelser fra NFA (Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø) og CASA (Center for Alternativ Samfundsanalyse) viser, at mange organisationer og virksomheder fortsat står famlende over for , hvordan man skal forholde sig over for det voksende fænomen. Sygefraværet på grund af stress er ofte langvarende (2 uger eller mere), og det er således en ressourcemæssig og økonomisk belastning, når medarbejdere går ned med stress. Så der er mange gode grunde til at iværksætte tiltag, som kan være med til at 1) forebygge stress på arbejdspladsen og 2) reagere på og sikre behandling af stress, når det opstår.

Forebyggelse
Udarbejd en stresspolitik og et stressberedskab. Et sådan materiale bør forholde sig til ansvar, roller og muligheder på følgende fire niveauer:

  • organisationsniveauet
  • lederniveauet
  • arbejdsgruppeniveauet
  • individniveauet

Jeg tilbyder rådgivning i forbindelse med udarbejdelse af en stresspolitik og et stressberedskab.
Jeg arrangerer temadage (4-7 timer), hvor arbejdsgrupper får mulighed for at opbygge et stressberedskab på deres niveau.
Jeg holder foredrag for 8 – 100 mennesker, hvor fokus er den enkelte medarbejders mulighed for at forebygge og håndtere stress.

Behandling
Hvis en medarbejder har tegn på stress, eller er blevet sygemeldt pga. stress, er det ofte virksomt at tilbyde denne medarbejder samtaler med en psykolog.
For det meste er 5 – 8 samtaler over en 2 – 4 måneders periode tilstrækkeligt til at få rejst medarbejderen igen, og få givet denne nogle værktøjer og strategier, som kan holde stressen fra livet fremover.
I visse tilfælde vil det være meningsfuldt, at jeg deltager i et møde med medarbejderen, nærmeste leder og evt. HR-afdelingen, når tilbagevenden til arbejdspladsen skal planlægges.

Nærmeste leders rolle
Støtten fra og dialogen med nærmeste leder er særlig betydningsfuld for en stressramt medarbejder. Jeg tilbyder ledercoaching i forhold til denne særlige ledelsesopgave, eller undervisning for ledergrupper om varetagelse af denne rolle .

Læs mit essay om arbejdsrelateret stress her:
ESSAY – Stress – den gordiske knude

Læs interview med Thomas Milsted om stress.

Stress