Kriser & traumer

Kriser og traumer er at forstå, som truende forstyrrelser i et menneskes livssituation.
En krisereaktion kan fremkaldes af meget forskellige begivenheder, som oftest indebærer store omskiftninger i livsvilkår og / eller oplevelsen af tab:

  • Truslen om tabet af sit eget liv (fx i forbindelse med naturkatastrofer, røveri, overfald og voldtægt)
  • Tab af identitet (fx i forbindelse med afskedigelse, skilsmisse).
  • Livstruende sygdom eller dødsfald i familien (fx forælder, ægtefælle, barn).
  • Tilværelses- og rolleskift (fx når man starter på en længerevarende uddannelse i en anden by, når man får sit første barn, skilsmisse, afskedigelse, pensionering).

Overvældende oplevelser som bl.a. vold, ulykker, operationer og fald påvirker kroppen og nervesystemet. Traumer kan blive “fastfrosset” i kroppen, hvilket får os til at reagere som om faren stadig er aktuel. Du vil måske opleve, at du konstant er på vagt, hjælpeløs eller overvældet.

Traumatiske oplevelser kan hæmme livskvaliteten mange år efter, og du har måske lært at leve med følgerne. Men sådan behøver det ikke at være. Du kan få dit fulde livspotentiale tilbage. Det er muligt at hele følgerne af kriser og traumer, uanset om de er akutte eller ligger langt tilbage i tiden.

Jeg er bredt uddannet inden for virksomme metoder til behandling af traumer, da det har min helt store interesse, og jeg traumebehandler bl.a. ud fra SE-metoden, EMDR og TFT (Tankefeltterapi).

Kriser og traumer