Proceskonsultation

IMAG0635Jeg er specialiseret som proceskonsulent i forbindelse med organisationsudvikling.
Procesbistand forudsætter en indledende samtale, hvor jeg bliver præsenteret for de ønsker, I har til dagen / seminaret.

Procesbistand betyder, at jeg rent metodisk planlægger og styrer dagen, så alle deltagere bliver aktivt deltagende, og at der kommer konkrete produkter ud af dagen, som det er muligt at arbejde videre med efterfølgende.

Jeg bliver oftest  anvendt som proceskonsulent, når ledelsen samles for at drøfte og beslutte nye mål og indsatsområder, eller når medarbejderne skal inddrages og involveres i den forestående bevægelse.

Jeg varetager proceskonsultative opgaver på bestyrelses-, ledelses- og medarbejderniveau.

Jeg kan bl.a. forestå:

 • Visionsseminarer,
  mål- og forventningsafstemning
 • Værdiseminarer
 • Dialogmøder for medarbejdere
 • Procesforløb i forbindelse med organisationsforandringer
 • Fusionsseminarer / fusionsrådgivning
 • Procesbistand i forhold til betydningsfulde beslutninger

 

Eksempler på procesforløb:

 • Hvor skal vi bo? (proces på væsentlige parametre for placering af en organisations domicil)
 • Den 4. skole (et udviklings”rum” i forbindelse med et skoleudviklingsprojekt)
 • Visionsseminarer for personalegrupper, der er blevet fusioneret.
 • Samarbejde (proces på opstart af samarbejde mellem selvstændige enheder – med fokus på kulturforskelle).