Konflikthåndtering

Konflikter opstår af forskellige opfattelser, forskellige holdninger, interessemodsætninger og uenigheder. Vores liv er fyldt med forskellige opfattelser, holdninger og uenigheder. Men det er ikke alle disse forskelle, der udvikler sig til konflikter.

Konflikter er meget belastende for organisationen og for de mennesker, der er involveret i dem. De tager meget af den tid og energi, der ellers ville kunne være brugt på konstruktiv opgaveløsning.

Derfor skal der ikke kigges gennem fingrene med konflikter. Konflikter skal forebygges, og hvis de alligevel opstår, skal de løses.

Undervisning – konfliktrådgivning – konfliktløsning
Det kræver viden, metoder og træning at kunne se og håndtere uenigheder inden de udvikler sig til sejlivede konflikter.
Jeg tilbyder undervisning i konflikthåndtering for personalegrupper eller ledelsesgrupper.

Jeg tilbyder rådgivning for de ledere / HR-folk / SI-repræsentanter, som får til opgave at udrede en konflikt mellem to eller flere medarbejdere.

Nogle konflikter er nået så vidt, at man ikke længere ser sig i stand til at løse dem via organisationens egne mediatorer.
Jeg kan træde tid i rollen som ekstern mediator og konfliktløser både i forhold til konflikter i teams og konflikter mellem to personer.

Se hvad en “part” i en mediation beretter om resultater og konsekvenser af mediationen:

Den oplevelse vi havde hos dig den eftermiddag, gjorde os alle klogere på gruppeproces, på følelser, på omkostninger og på hinanden. Det skal du virkelig have tak for! Uden din hjælp og vejledning, sad vi ikke som uddannede jordemødre i dag.

Vi fik alle et løft, efter vi havde sundet os lidt oven på dagens strabadser. Vi overholdt reglerne, som vi havde skrevet ned sammen med dig den dag, og det fungerede fornemt. Der var også dage, hvor vi glemte, hvad det var vi havde aftalt, og disse dage var vi alt andet end produktive! Men så måtte vi tilbage til vores aftaler og så gik det igen.

På vegne af hele gruppen: Tak for hjælpen.
Line, tidligere jordemoderstuderende.

 

Konflikthåndtering