Kollegial supervision

Denne metode er bygget op, så den er lettere at deltage i og giver øget mulighed for læring og udvikling blandt deltagerne end tidligere tiders supervisionsmetoder.

Teoretisk er metoden funderet på systemisk og narrative teorier samt på anerkendelsens psykologiske betydning i forhold til at skabe et lærings- og udviklingsmiljø.

Klik for at se i fuld størrelse.

Klik for at se i fuld størrelse.

 

Denne metode virker særligt godt fordi:

  • Den tager udgangspunkt i at deltagerne skal ressources og anerkendes før det er muligt at kigge nysgerrigt og udviklende på problematikken.
  • Den hjælper det reflekterende team ved at sætte simple og klare rammer op for deres arbejde.
  • Den hjælper intervieweren ved at lade det reflekterende team få en større rolle end i andre supervisionsmetoder.

 

Jeg kan bl.a. forestå:

  • Undervisning for ledere, som vil have en introduktion til metoden.
  • Uddannelse af tovholdere, som har ansvaret for at styre supervisionerne.
  • Indkøring af metode for alle medarbejdere
  • Afholdelse af supervisioner ud fra denne metode.