Positiv psykologi

LykkePositiv psykologi i arbejdslivet = arbejdsglæde

Positiv psykologi handler om at finde frem til, hvad der fremmer optimal menneskelig funktionsevne. Alt det, der har indflydelse på, at mennesker er mest tilfredse, trives godt og præsterer optimalt. Positiv psykologi i arbejdslivet går derfor ud på at præsentere viden om, hvad der understøtter, at den enkelte medarbejder har stor arbejdsglæde; er glad og tilfreds, føler sig tilpas udfordret og derfor præsterer optimalt.

Jeg præsenterer forskningsresultater, øvelser og handleanvisninger, der støtter både arbejdspladsen og medarbejderen i at øge arbejdsglæden, trivslen og præstationsniveauet.

 

For lederen, organisationskonsulenten eller HR-medarbejderen sætter jeg bl.a. fokus på:

  • Hvordan man kan organisere arbejdet, så de enkelte medarbejdere kommer til at lave det, som de nyder mest og er bedst til.
  • Hvordan arbejdspladsen kan stimulere den enkeltes, gruppens og organisationens oplevelse af “flow” i arbejdet.
  • Hvad der bidrager til en ”god arbejdsdag”
  • Hvordan medarbejderne understøttes i at sætte højere mål, præstere bedre og fortsætte længere.
  • Hvordan lyst, engagement og mening understøtter arbejdsglæde

 

For medarbejderen, arbejdsgruppen og tillidsmanden sætter jeg bl.a. fokus på:

  • Den enkeltes muligheder for at få et endnu mere tilfredsstillende og produktivt arbejdsliv
  • Hvordan eksisterende styrker kan anvendes til at øge arbejdsglæden
  • Hvad man som arbejdsgruppe kan gøre for at øge arbejdsglæden
  • Hvordan følelser og karakteregenskaber som håb, optimisme, ukuelighed og robusthed kan udbygges.
  • Hvordan der opbygges mest mulig lyst og mening i arbejdslivet