Hvad laver jeg

Jeg har et bredt interessefelt med udgangspunkt i individuel samtaleterapi, psykisk arbejdsmiljø, menneskers trivsel og udvikling i deres arbejde samt optimering af menneskers samarbejde og opgaveløsninger.

I forlængelser heraf afholder jeg offentlige foredrag med den intention at sætte psykologiske og menneskelige perspektiver på samfund, fællesskaber og menneskelig trivsel. Se kommende foredrag på www.tinaespander.dk

Nedenstående er eksempler på, hvad jeg har været, eller som jeg p.t. er involveret i:

 • Ledelses supervision og executive coaching, bl.a. i brancher som grossist / engros, specialpædagogik, alm. pædagogik og forsikring.
 • Supervisionsgrupper for personaleteams
 • Supervision af psykologer med henblik på autorisation / specialistuddannelse
 • Underviser på diplomuddannelser på Professionshøjskolen UCC
 • Underviser på længerevarende kompetenceudviklingsprojekter, senest for PPR i Rødovre Kommune og Rehabiliteringsenheden i Hillerød Kommune.
 • Undervisning i systemisk teori og metode og anerkendelse for bl.a. Rødovre og Hillerød Kommune.
 • Processtyrer ved adskillige udviklingsseancer, senest for 10. klasseskolen i Hillerød, DGI  Bornholm og plejehjemsenhed i Farum.
 • Udvikling af kommunikative kompetencer, med udgangspunkt i den professionelle kommunikation og samtale for lærere og  pædagoger, bl.a. i Gladsaxe og Frederikssund kommune.
 • Undervisning i kollegial feedback for institutionspersonale, senest SFO på Frederiksberg.
 • Undervisning om det at lave kvalificeret specialpædagogisk arbejde  bl.a. på Helsinge Realskole og Finderup Efterskole.
 • Tværfagligt samarbejde og rollen som konsulent for sundhedspersonale  i Høje-Taastrup Kommune
 • Sparring på kursus udvikling for Center for Miljø, Københavns  Kommune.
 • Undervisning i den motiverende samtale, senest for sundhedscentre i Københavns Kommune og for rehabiliteringsenhed i Frederiksberg Kommune.
 • Konsulent på etablering af supervisionsgrupper, senest i Træningscenter Brønshøj-Husum.
 • Undervisning i stresshåndtering – på det personlige plan, i samarbejdsgruppen og på det organisatoriske niveau, senest hos Høje-Taastrup Kommune og Den Grønne Friskole.
 • Undervisning i Psykisk arbejdsmiljø for arbejdsmiljørepræsentanter –  senest hos A&O Johansen
 • Opfølgning og handleplan i forbindelse med psykisk APV – senest hos DGI Fyn
 • Teamudvikling med udgangspunkt i det / de deltagende teams niveau og behov, senest i Rødovre og Sclerosehospitalet i Haslev.
 • Konflikthåndtering i arbejdsgrupper.
 • Positiv psykologi og arbejdsglæde; senest for Odense Kommune.
 • Oplæg om forandringsledelse: Se artikel her.
 • Rådgivning og proceskonsultation i forbindelse med foreningsfusioner, senest hos DGI Vestsjælland og DGI Roskilde
 • Netværks igangsættelse og -ledelse for Rudersdal Kommune og DGI Nordsjælland
 • Udarbejdelse af vejledning om fokusgruppeinterviews samt rådgiver for og afholdelse af fokusgruppeinterviews.
 • Udarbejdelse af hæfte om Den gode dialog.
 • Akut krisepsykolog for SOS International

Artikler, kronikker og TV-indslag:

Ekspertudtalelse i Woman, november 2015 i forhold til: “Hvorfor er vi så lede på nettet?”

Arbejdslivets forråelse.
Kommentar i DJØF-bladet 29. august 2014. Læs den her (side 40).

Præstegaard, J., Espander, T. og Glasdam, S.: Praksisrefleksion i hjemmesygepleje – et koncept for kompetenceudvikling. I: Klinisk Sygepleje, nr. 1, 2013. Praksisrefleksion i hjemmesygepleje KLINISK SYGEPLEJE 1 2013

Vi har behov for sikkerhedssko til hjernen.
Kronik i Politiken d. 26. februar 2013. Læs den her.

“Ekspert” i forhold til regeringens indgreb i lærerkonflikten i DR2 Dagen d. 25. april 2013.

Espander, T., Præstegaard, J. og Glasdam, S.: Hjemmesygeplejersken som konsulent – et kompetenceudviklingsprojekt. I: Relationel Praksis, 2013, vol 4, nr. 2. Læs den her.

Hvad laver jeg