Stress terapi

Hjælp til stress. Psykolog Tina Espander tilbyder psykologhjælp til stress. Ingen ventetid.

Stress er en tilstand af kortvarig eller længere varig alarmberedskab / ubehag i krop og sind. Jeg kalder det også overbelastning eller mistrivsel. At være i et kropsligt og psykisk alarmberedskab er i sig selv ikke sygdomsfremkaldende. Det er dette alarmberedskab, der giver os mulighed for at præstere ud over det sædvanlige – i en periode. Men hvis alarmberedskabet ikke bliver deaktiveret med mellemrum for at blive erstattet af pauser, hvile, afslapning, glæde og lyst, resulterer tilstanden i kropslige og psykiske symptomer, som over tid får selv de mest hårdføre til at “knække”.

Se hjerneforsker Peter Lund Madsen udtale sig om hjernetræthed, stress og pauser her.

Når din organisme kommer i ubalance, har du ofte oplevet en eller flere af nedenstående ting over en længere periode:

  • Følt at du ikke er i stand til at kontrollere vigtige aspekter ved din livssituation
  • Følt at du ikke kan nå de ting, du skal
  • Følt vrede over hændelser, som du ikke har indflydelse på
  • Følt at vanskelighederne hober sig sådan op, at du ikke kan klare dem eller overskue dem
  • Følt at du ikke har evnerne til at klare dine personlige problemer
  • Følt at tingene ikke udvikler sig, som du ønsker
De fleste mennesker lever heldigvis et tilfredsstillende liv i en rimelig balance mellem ressourcer (R) og indre/ydre belastninger (B). Men private eller arbejdsmæssige forhold kan gøre, at ressourcerne ikke længere slår til i forhold til de (oplevede) belastninger. Hvis denne nedadgående stressspiral fortsætter lang tid nok, ender den i et stresskollaps, hvor der ikke er andet at gøre end at give op og ”slippe tøjlerne”. De røde krydser viser, hvor de fleste af mine klienter er, når jeg møder dem første gang.

De fleste mennesker lever heldigvis et tilfredsstillende liv i en rimelig balance mellem ressourcer (R) og indre/ydre belastninger (B). Men private eller arbejdsmæssige forhold kan gøre, at ressourcerne ikke længere slår til i forhold til de (oplevede) belastninger. Hvis denne nedadgående stressspiral fortsætter lang tid nok, ender den i et stresskollaps, hvor der ikke er andet at gøre end at give op og ”slippe tøjlerne”. De røde krydser viser, hvor de fleste af mine klienter er, når jeg møder dem første gang.

Længerevarende stress kan bl.a. resultere i hjertekarsygdomme, forhøjet blodtryk, mental udtrætning og jobmæssig udbrændthed. Se liste over symptomer her.

Selv om du er gået lidt for langt i den nedadgående stressspiral, er det muligt – og nødvendigt – at genoprette trivsel og fremadrettet lære at forebygge og håndtere stress.

Jeg tilbyder stress terapi, og ofte lærer du at forstå og håndtere din stress på ca. 5 – 8 samtaler.

Læs mit essay om arbejdsrelateret stress her:
ESSAY – Stress – den gordiske knude

Stress terapi

Stress terapi