Fysiologiske Psykologiske Adfærdsmæssige
 • anspændthed
 • indre følelse af uro i kroppen
 • anfald af hurtig eller uregelmæssig hjertebanken
 • åndedrætsbesvær
 • spændinger eller smerter i nakken eller i øverste del af ryggen
 • smerter, stikken eller trykken i hjerteregionen eller brystet
 • trykkende smerter eller sugen i mellemgulvsregionen
 • mavesmerter
 • hyppige vandladninger / diarre
 • spændingshovedpine
 • kraftig sveden uden forudgående legemlig anstrengelse
 • træthed eller smerter i øjnene
 • ildebefindende, svimmelhed (søsygefornemmelser)
 • appetitløshed, vægttab
 • nedsat potens
 • hyppige forkølelser og infektioner
 • forværring af kronisk sygdom som fx psoriasis og astma
 • Nedsathumoristisk sans
 • følelse af ulyst
 • angst
 • rastløshed
 • irritabilitet
 • forøget sårbarhed overfor kritik
 • hukommelses- og koncentrationsbesvær
 • svært ved at tænke klart / holde overblikket
 • oplevelse af at være fastlåst i situationen
 • dårligt humør
 • tab af initiativ og interesse
 • træthed
 • utilstrækkelighedsfølelser
 • lav selvfølelse
 • følelse af udmattelse / opgivelse
 • En konstant følelse af mangel på tid; arbejder hektisk selv om der er tid nok
 • søvnvanskeligheder
 • irritabel, aggressiv eller mistroisk adfærdstridighed med familie og / eller kolleger
 • brokkeri i korridorerne
 • Utålmodig
 • humørsvingninger, fx grådlabilitet
 • social tilbagetrækning (isolation)
 • Fåmælt og indesluttet
 • ustabil arbejdsindsats, fx brudte aftaler, aflyste møder
 • nedsat præstationsniveau
 • uengageret, opgivende, ligegyldig holdning
 • ubeslutsomhed
 • træt, uoplagt eller udkørt udseende
 • øget forbrug af fx tobak, kaffe, alkohol, medicin