Mobning & chikane

Desværre lægger nogle mennesker ikke barndommens mobbende og chikanerende adfærd fra sig, når de træder ind i voksenlivet. Den nedgørende og destruktive adfærd bliver blot endnu mere sofistikeret og dermed langt mindre håndgribelig. Af samme grund er det særdeles psykisk nedbrydende at blive udsat for mobning og chikane som voksen, fx på sin arbejdsplads.

Alle forskere inden for mobning og chikane er enige om, at mobning er alvorligt sygdomsfremkaldende for den udsatte. De beretter om både psykosomatiske, psykiske (såvel følelsesmæssigt som kognitivt) og adfærdsmæssige konsekvenser.

Mobning kan i værste fald resultere i, at den udsatte mister sit arbejde, sin arbejdsevne, netværk, familie, status og sit  gode helbred.

Hvis du oplever, at du er udsat for mobning eller chikane, skal du straks inddrage din fagforening, så de kan rådgive og støtte dig i din vanskelige situation. Derudover kan det være formålstjenstligt at konsultere en psykolog for at få den nødvendige psykiske støtte under og efter oplevelsen.

 

Jeg tilbyder individuel samtaleterapi,
som giver dig mulighed for:

 • at fastholde din selvforståelse og selvværd
  på trods af, at den er under et hårdt
  angreb fra krænkeren
 • at oparbejde et psykisk forsvar, så du
  ikke så let rammes af de hånende og nedgørende bemærkninger og handlinger
 • at overveje og vurdere dine handle-muligheder
 • at få behandling – for det lave selvværd,
  den depression eller stress, som du har udviklet som følge af den udsatte og nedbrydende position, du har været i.

 

Definition –
mobning og chikane:

 • Jeg anvender begrebet mobning om den destruktive adfærd, som en eller flere kolleger udøver over for en anden kollega
 • Jeg anvender begrebet chikane / destruktiv ledelse om den destruktive adfærd, som en overordnet udøver over for en medarbejder.

Mobning og chikane