Booking

Det er ikke muligt at booke tider online. Du skal sende mig en mail på info@espanderpsykologi.dk, hvor du beskriver dit problem, så vil jeg vurdere, hvorvidt jeg kan hjælpe dig og kontakte dig derefter.

Afbudsregler:

Ved afbud senere end dagen før kl. 16.00 eller ved udeblivelse skal du betale fuldt honorar.

Persondataforordning – sikker varetagelse af dine data. 

GDPR – til klienten