Terapi

Langt de fleste mennesker oplever på et eller flere tidspunkter i livet, at de mistrives, og at de ikke formår at håndtere deres tilværelse og arbejdsliv tilfredsstillende.

I sådanne tilfælde kan det være meningsfuldt at få bistand fra en professionel terapeut, der kan bidrage med den neutrale hjælp og sparring samt ikke mindst relevante behandlingstilgange, som det private netværk ikke kan levere.

I samtaleterapien har du mulighed for at bringe de emner på banen, der fylder og frustrerer dig. I samtalen skabes et psykologisk rum, hvor du får mulighed for at fortælle om dine særlige følelser, oplevelser og erfaringer. Du får mulighed for at forholde dig til og bearbejde dine udfordringer, se på dine udfordringer i et nyt lys, og udfordre dine vanemæssige tanker og handlinger.

Jeg modtager både klienter, der henvender sig som privatpersoner og klienter, der bliver henvist via deres arbejdsgiver eller via deres sundhedsforsikring.

Mange af mine klienter har specifikt valg mig pga. mine behandlingstilgange, hvor jeg er meget optaget af samspillet mellem tanker, følelser og krop. Denne tilgang giver øgede muligheder for at komme frem til grundlæggende og mærkbare forandringer i forlængelse af både chok- og relations-traumer.

Jeg er særligt optaget af behandling ud fra følgende tilgange:

Terapi