Anerkendende kommunikation

I enhver samarbejdsrelation kan en anerkendende tilgang føre til større fortrolighed, større engagement og dermed et bedre samarbejde og en bedre opgaveløsning.

Tænk på det modsatte… Hvad gør underkendelse ved dig? Nej, vel?! Det er ikke en særlig attraktiv position eller relation, og vi nærmest krymper i en underkendende relation – og modsat vokser vi og udvikler os i anerkendende relationer.

Anerkendende kontakt er ikke blot ros. Det er det også. Ros og værdsættelse, for det arbejde man gør, har stor betydning for præstation og engagement. Men anerkendelse er i særdeleshed en GRUNDHOLDNING i relationen til de mennesker (børn som voksne) man samarbejder med.

Grundholdningen er baseret på gensidigt ligeværd og respekt for den andens oplevelsesverden.

”Jo, jo – jeg har bestemt respekt for den anden!…”

Men det er ikke altid så let, som det er sagt, når man har ”noget for” (som fx leder, underviser, kollega el.a.) med den anden.

Anerkendelse har stor betydning for trivsel, åbenhed og udviklingspotentialet på alle arbejdspladser.

En afdeling på Rigshospitalet satte fokus på mere anerkendende kommunikation i samarbejdet i afdelingen. Der er muligvis andre faktorer, der spiller ind, men i forlængelse af indsatsen blev sygefraværet reduceret fra 15 % til 4 %.

Rigtigt introduceret, rigtigt lært og rigtigt anvendt kan anerkendende kommunikation gøre en forskel i forhold til trivsel og dermed præstation og engagement på enhver arbejdsplads.

Kommunikation er en evigt udfordrende
balanceakt – som man bliver bedre til jo mere man træner.

Jeg tilbyder undervisning i anerkendende kommunikation for:

  • Personalegrupper
  • Pædagogisk personale
  • Sundhedspersonale
  • Ledergrupper
  • Netværksgrupper