Den motiverende samtale

Billede1Motivationssamtalen en samtalestil og en sundhedspædagogisk metode, som er sammenfattet af William Miller og Stephen Rollnick.

Intentionen med den motiverende samtale er at skabe en klientcentreret, professionelt styret kommunikation for at fremme borgerens motivation for forandring af adfærd bl.a. ved at udforske og afklare borgerens ambivalens ved den nuværende adfærd.

Jeg laver kompetenceudvikling på arbejdspladsen og i arbejdsgrupper med udgangspunkt i den motiverende samtale.

Ramme: 2 – 6 dage – fx fordelt over et arbejdsår.

Formål:
At øge medarbejdernes kvalifikationer og refleksioner i forhold til samtalebaseret forandringsarbejde med borgere i forskellige sammenhænge

Mål:
At deltagerne:

  • Bliver mere teoretisk funderede i forhold til viden om menneskers udviklings- og forandringspotentiale
  • Ud fra et teoretisk afsæt bliver mere reflekterede over deres kontakt til og kommunikation med borgere i forhold til at hjælpe borgerene bedst muligt ud fra borgerens aktuelle ståsted.
  • Finder sin position i forhold til arbejdsgiverens behov og den enkelte borgers evner og ønsker for sit liv.
  • Bliver bedre til at begå sig inden for rammerne af ”Den motiverende samtale”
  • Bliver mere øvede i løbende at reflektere over sin praksis enten alene, to og to eller i teams

Indhold (6 dage):

  • Teori om forandring, læring og udvikling og kommunikationsteori
  • Motivationssamtalen, herunder motivation, ambivalens, ”modstand”, mestringsforventning, ”Stages of change” mm.
  • En praksisrefleksionsmodel, som tager afsæt i systemisk, narrativ og anerkendende teori
  • Etik – hjælp til eller overgreb på borgeren?

Kontakt Tina Espander for mere information: Forandringer