www.lederweb.dk drives af Væksthus for Ledelse, som deler erfaringer og udtænker initiativer til nyskabende projekter omkring offentlig ledelse. Artiklen er bragt i uge 47, 2010.

De giver chefen hovedpine

De afprøver din tålmodighed og forstyrrer dine andre medarbejdere. De er chefens hovedpiner. Her får du beskrivelsen af fem almindelige chefhovedpiner. Psykolog Tina Espander giver råd til, hvordan du tackler dem.

Af Pernille Bekke, Lederweb

1. Kynikeren

Kynikeren er arbejdspladsens nejsigere. De er skeptiske overfor al nyt. Enhver forandring, du prøver at indføre vil de straks skyde ned. Den positive side af denne type medarbejder er deres pålidelighed. Selvom de er uenige, bliver kynikeren ved med at møde på arbejde. Og er de først med på en ide (typisk deres egen), vil de trofast udføre den.

Giv tid til mental drøvtygning

Psykolog Tina Espander fortæller at denne type adfærd er udtryk for en utryghed ved udefrakommende forandringer:

– En hel del medarbejdere profiterer af ”mental drøvtygning. De føler sig trygge med det de kender og utrygge med det, som de ikke ved, hvilke konsekvenser vil få for deres arbejdsdag.

Tina Espander fortæller, at det er ekstra vigtigt at inddrage denne type medarbejder og ellers væbne sig med tålmodighed:

– Hav tålmodighed. Giv vedkomne tid til at fordøje forandringerne. Inddrag medarbejderen i hvordan forandringen skal udvikles eller implementeres, så vedkommende oplever at blive medejere af forandringen og få fornemmelsen af kontrol over skiftet.

– Hvis kritiker-hatten bliver meget tung, så forsøg at lave en aftale med medarbejderen om, at kritik, fejl, og vanskelighedsfokus kan være meget drænende for en selv og for kollegaer. Så aftal, at kritik kun må komme fx hver anden dag og kun i et bestemt forum; fx 5 minutter hos chefen eller via en mail eller andet, siger Tina Espander.

2. Den opmærksomhedssøgende

Den opmærksomhedssøgende type er venlig udadtil, men usikker indeni. Derfor vil denne type medarbejder konstant stræbe efter din opmærksomhed og anerkendelse. Ligesom myg der summer omkring dit hoved, vil de altid gøre dig opmærksom på deres tilstedeværelse. Den opmærksomhedssøgende medarbejder vil stille uvigtige spørgsmål for at blive lagt mærke til og aflægge rapport om sine bedrifter til enhver, der gider lytte.

Hjælp medarbejderen med at finde troen på sig selv

– Bær over med dem, lyder rådet fra Tina Espander og fortsætter:

– De gør ikke det her for at genere nogen eller for at blive lagt mærke til. De gør det fordi, de er usikre på deres egne præstationer og evner til at løse opgaverne.

Ifølge Tina Espander har sådanne medarbejdere en manglende tro på sig selv og sine evner i konkrete opgaver på trods af, at de har den nødvendige viden. Hvis en medarbejder ikke har troen på sig selv og sine evner, må du hjælpe som leder:

– Tal med medarbejderen om vurderingen af sin præstation. Spejl denne vurdering i forhold til lederens vurdering og evt. andre feedbackkilder, så medarbejderen oplever at andre vurderer dennes evner og præstationer højt og har stor tiltro til en kompetent opgaveløsning. Når medarbejderen kommer og spørger om noget, så giv ikke svaret, men forsøg at få vedkommende til at svare selv, og lad medarbejderen vide, med et kærligt smil på læben, at han/hun lige har besvaret sit eget spørgsmål. Lav en aftale om, at medarbejderen skal have forsøgt to løsninger før de fremover må komme og spørge om noget. Og bliv endelig ved med at give konstruktiv feedback på god opgaveløsning, lyder anbefalingerne fra Tina Espander.

3. Den passiv-aggressive

Denne type medarbejder er bange for åbent at være uenige med andre, og derfor siger denne type medarbejder ”ja”, mens deres opførsel siger ”nej.” Almindelige hændelser kan bestå i, at de ved et ”uheld” glemmer at følge op på vigtige aftaler eller undlader at følge op på initiativer af afgørende betydning. Hvis du har denne type medarbejder, vil du ofte føle dig undermineret, selvom din medarbejder påstår, at han ønsker dig det bedste.

Stil spørgsmål og skab tryghed

– Tag konfrontationen, lyder rådet fra Tina Espander:

– Vær konkret i forhold til, hvilke aftaler der er blevet brudt eller undermineret. Undlad at generalisere ved at sige ”hver gang”, så vil medarbejderen altid kunne benægte. Så hav data på plads, hvad, hvornår, hvor meget og gerne skriftlige beviser.

Ifølge Tina Espander er det også vigtigt, at du for forsøger at få en forståelse for, hvad der ligger bag denne adfærd:

– Du skal være oprigtigt interesseret i at forsøge at forstå dine medarbejderes bevæggrunde selv om du er irriteret og frustreret. Spørg medarbejderen om, hvad han/hun er frustreret over, siden det bliver så svært at efterleve aftalerne, eller om der er noget privat, som gør det vanskeligt. Giv medarbejderen så meget tryghed og fortrolighed, så det bliver muligt for denne at åbne op omkring sin frustration og afmagt omkring forhold på arbejdspladsen. Først da bliver det jo muligt at gøre noget ved det, siger Tina Espander og fortsætter:

– Hvis det ikke lykkes, kan det jo blive nødvendigt at præcisere, hvad der forventes af medarbejderen, og hvilke konsekvenser det kan få, hvis arbejdet ikke lever op til disse forventninger.

4. Den kronisk forsinkede

Denne type medarbejder kommer for sent om morgenen, til møder og med hensyn til deadlines. De laver ravage i dine planer. Når du irettesætter dem for deres opførsel, forbedrer de sig i kort tid. Men med tiden vender de som regel tilbage til den gamle vane med at være for sent på den.

Undgå at blive mere irriteret end godt er

– Tag dem ud af dine planer, der hvor det er muligt, så du ikke bliver mere irriteret end godt er, lyder det fra Tina Espander, og fortsætter:

– Sæt deres punkter sent på dagsordenen til et møde. Og – start altid til tiden. Det er urimeligt over for alle andre mødedeltagere, at man skal vente på den samme hver gang. Hvad angår deadlines så skal du tage en samtale med medarbejderen om, hvordan han/hun kan ændre sine arbejdsrutiner, så deadlines ikke overskrides, lyder det fra Tina Espander, som fortsætter:

Hvis ikke det hjælper anbefaler Tina Espander, at du som leder går ind og præciser, hvad der forventes af medarbejderen, og hvilke konsekvenser det vil få, hvis arbejdet ikke lever op til disse forventninger.

5. Sur og fjendtlig attitude

De er åbenlyst uvenlige og fjendtlige. Du kan lige vove på at bede dem om noget som helst, der går det mindste ud over deres præcise stillingsbeskrivelse. Denne type medarbejder er ekspert i negativt kropssprog. Almindelige taktikker kan være: manglende reaktion på hilsner, ansigtsudtryk der signalerer foragt, kedsomhed eller mangel på interesse. Medarbejdere med dårlig attitude skaber negative energier i ethvert arbejdsmiljø.

Find ud af hvad der kan ændres

Ifølge Tina Espander er det vigtigt at finde ud af, hvorfor medarbejderen har denne attitude:

– Du er nødt til at tale med medarbejderen. Inviter medarbejderen til at fortælle, hvad de ikke trives med. Fortæl hvordan udtryk og adfærd opleves; hvad det gør ved dig og ved kollegerne. Gæt på, hvad det kan dreje sig om: Er de fx trætte af deres arbejde, kollegaer, formen på møderne, osv. Det kan jo rent faktisk være, at det er muligt at gøre noget ved det ting, som medarbejderen ikke trives med.

– Gør det kærligt og i en god tone. Fortæl at du vil medarbejderen det bedste og har brug for at vide, hvad der er galt. Spørg evt. også til om hun er træt af at arbejde på arbejdspladsen. Hvis det skulle være tilfældet, kan det jo være at der skal arbejdes med en omplacering eller en aftrædelsesordning, lyder det fra Tina Espander.

De fem medarbejdertyper er baseret på bogen: ”Aaarrh!!!! – sådan overlever du dit job”