Leder i en forandringsproces
Ledere skal kunne motivere og inspirere

Tina Espander er et kendt ansigt I DGI og efterhånden har hun også hjulpet en del amter i gang i DDS regi.

Formandsmøde: Erhvervspsykolog Tina Espander, der har hjulpet til flere steder med at lægge DDS-amter sammen, gav forsamlingen lidt at tænke over med sit indlæg om at være leder i en forandringsproces.

(Skrevet af Helle Veel 13-05-2007 til www.skytten.dk)

– Mange ledere på både amtsplan og foreningsplan har svært ved at erkende, at de befinder sig på ledelsesniveau, og jeg har hørt mange sige, at de hellere vil beskæftige sig med at arrangere fx stævner, lød det fra erhvervs-psykolog Tina Espander stillede, da hun holdt et oplæg på formandsmødet i De Danske Skytteforeninger søndag 13. maj.
Hun satte fokus på det at være leder i en forandringsproces, hvor det er livsvigtigt at kunne motivere og inspirere andre til at være med til at løfte en stor opgave. Fokus på de udfordringer, DDS, amtsforeningerne og skytteforeningerne står over for med den nye amtsstruktur.

– Det er så vigtigt, at I som ledere får udførerne med på ideen og forandringerne. I skal være enige om, at det er nødvendigt med forandring, hvis det skal lykkes. Det er ikke nok at have visioner og handlingsplaner, hvis man ikke erkender, at det er nødvendigt med forandring, ridsede Tina Espander op.

Hun kender efterhånden en del til DDS, da hun bl.a. var med, da Fyn holdt et seminar, hvor man drøftede sammenlægning af de to tidligere fynske amter. Hun sidder også med ved bordet, når der forhandles sammenlægning i det storkøbenhavnske område, og som hun pointerer, er det vigtigt, at amterne har ambitioner om at blive de bedste.

– De fleste har en ambition om at blive det bedste amt. I virkeligheden er det fuldstændig ligegyldigt, hvem der bliver det bedste amt, bare man har nogle mål og noget at stræbe efter, lød det fra erhvervspsykologen.

Gruppearbejde
På et tidspunkt blev forsamlingen splittet op i mindre grupper, så DDS’ administrationer gik for sig, bestyrelsen det samme og amtsforeningsformænd og udvalgsmedlemmer fandt også sammen. Ideen var at finde ud af, hvordan man hver især kunne komme videre i processen og gøre det lidt bedre.

Da det kom til konkrete forslag, var der flere bud på, hvad man kunne tage fat i. Flere opfordrede til at lave konkrete handlingsplaner, som skal følges op. Og fra DDS’ administration var der ønsker om at forenkle tingene – fx procedurer, tilmeldinger og betaling – samt indføre fælles edb-systemer, som kunne gøre det lettere for amtsforeningerne.
Generalsekretær Steen F. Andersen opfordrede til, at vi ikke så hinanden som ansatte og frivillige, men derimod som en enhed.

Her følger flere forslag i vilkårlig rækkefølge:

  • Det gælder om at holde gryden i kog mellem aktivitetsmøderne, som vi kun holder en gang om året (Dagmar Keinicke, bestyrelsen)
  • De amter, der ikke er lagt sammen, mangler ny inspiration. Vi andre skal faktisk først til for alvor at trække i arbejdstøjet, nu hvor vi er lagt sammen. Ikke noget med at læne sig tilbage og tænke, at så er det klaret (Jens Peter Jensen, DDS Østjylland)
  • Fra DDS’ side har vi været tilbøjelige til ikke at stille krav til amtsforeningerne. Det skal vi måske til? (Steen F. Andersen, generalsekretær i DDS)
  • Vi har netop oplevet efter fusionen, hvordan foreningerne er gået tabt i hele processen. Dem skal vi til at samle op nu (Frank Lyngsø, DDS Vestsjælland)
  • Vi mangler et seminar, hvor vi amtsformænd har tid til at snakke til bunds og tid til at finde nye fælles målsætninger og strategier (Jens Peter Jensen, DDS Østjylland)
  • Bestyrelsen skal ud at besøge amtsforeningerne, og så er det vigtigt, at vi får sat struktur på forberedelsesfasen, som næsten bliver vigtigere end selve mødet (DDS’ formand Christian Kjær)