Kommunikation som et redskab

I mange jobs er kommunikationen et afgørende redskab for graden af succes i opgaveløsningen. Det kan bl.a. dreje sig om ledere og om frontpersonale som fx lærere, pædagoger, sundhedspersonale og servicemedarbejdere af forskellig art.

De fleste oplever især to former for samtaler, som kan bliver særligt vanskelige at være i og at lykkes i:

Den ene type er den, hvor man har brug for, at en samarbejdspartner ændrer holdning / adfærd (fx en forældre, en bruger, en medarbejder), men hvor man samtidig vurderer, at dette ønske vil blive taget ilde op af modtageren.

 

Eksempel på et program: Den vanskelige samtale

  • Velkomst og start på program
  • Hvad forstår I ved en vanskelig samtale, og hvad gør den vanskelig?
  • Vi spiller samtaleforløb – for at erfare, øve og lære.
  • Hvad bidrager til at gøre den vanskelige samtale mindre vanskelig?
  • Vi spiller samtaleforløb – for at erfare, øve og lære.
  • Hvordan forholder vi os til mistro?

 

Den anden type er den, hvor samtalepartneren på helt urimelig vis krænker ens person og overskrider ens grænser. En helt uacceptabel handling, som imidlertid kan være vanskelig at både at opdage og sige fra over for. Men det er så absolut nødvendigt for at bevare sin personlige integritet og professionelle selvrespekt.

Begge typer samtaler er uundgåelige som professionel i det offentlige rum. Men indsigt, forberedelse, træning og en organisatorisk politik for disse typer samtaler, gør det som oftest mere tåleligt og mindre personligt nedbrydende at begå sig i dem.

Vi har virkelig fået noget ud af, at Tina kom.
Super godt kursus og sjove og levende oplevelser.

Merete Kirchheiner, leder af Børnehuset Rosenkilden, Helsingør Kommune.