NARM terapi

Neuro Affektiv Relations Model – NARM – Behandling af relationstraumer.

Langt de fleste af os er bevidste om følelser, tanker, kropslige reaktioner og dertil knyttet adfærd, som vi ikke trives med, men som vi ikke formår at ændre.

De fleste af sådanne ”fastlåste mønstre” kan spores tilbage til en forankring i en eller flere psykiske overlevelsesstile, som vi alle udvikler i større eller mindre grad. Overlevelsesstile udvikler sig i forlængelse af familiære choktraumer og / eller af de følelses- og relationsmæssige sammenhænge, vi er vokset op i, som ikke har været optimale for vores udvikling til et selvstændigt og velfungerende menneske blandt andre mennesker.

Overlevelsesstile begynder som nødvendige tilpassende, livs- og relationsbevarende strategier, som hjælper os i vores tidlige liv til at håndtere og overleve følelsesmæssigt vanskelige livs omstændigheder. Paradoksalt nok ender det, som en gang var en livsnødvendig tilpasningsstrategi for et lille barn, med at blive begrænsende for os som voksne, og de kommer til at frakoble os fra vores egen oprindelige væren i verden og fra andre.

Overlevelsesstrategierne bliver vores identitet – forvrænget af en forældet overlevelsesstil, som fordrejer følelser, relationer og tanker i nuet. Selv om vi som voksne oplever os begrænsede i vores følelser og handlinger (konsekvensen af vores overlevelsesstile) er vi samtidig bange og utilbøjelige til at give afkald på dem, da de jo var livsnødvendige på et tidligere tidspunkt i livet. Dette dilemma fastholder overlevelsesstilene i det voksne liv, og opløsningen af overlevelsesstile kræver derfor et terapeutisk rum, som har indsigt i dette.

NARM terapi kan hjælpe dig med at blive opmærksom på, hvordan du uhensigtsmæssigt organiserer dine nutidige erfaringer på baggrund af overlevelsesstile, der har udlevet deres nødvendighed.

Læs en artikel om skuespiller Jens Arentzen, hvor han fortæller om
at komme fri af sine relationstraumer gennem terapi

Metoden er ressourceorienteret og understøtter kroppens iboende selvregulerende kapacitet. Vægten lægges på at hjælpe dig med at etablere forbindelse til de dele af ”selvet”, der opleves organiserede, sammenhængende og funktionelle. Herfra er det muligt at bringe opmærksomheden til de mere disorganiserede, dysfunktionelle dele, uden at du overvældes eller fastholdes i det. Du inviteres til at undersøge de mønstre, der forhindrer dig i at være bedst fungerende. Udforskningen af de repeterende mønstre foregår på alle niveauer: kognitivt, emotionelt, sansemæssigt og fysiologisk.

UdviklingstraumerSe hvilke livs omstændigheder, der bla. kan medvirke til udvikling af overlevelsesstrategier; klik her.

NARM terapi er udviklet af Dr. Laurence Heller, Ph.D., som har skrevet boget “Udviklingstraumer” om metoden.
Jeg er uddannet NARM terapeut af Laurence Heller på det første uddannelsesforløb afholdt i Danmark i perioden 2013 – 2014.

NARM terapi

NARM terapi